ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT » Trực Tiếp Từ Hệ Thống Xổ Số MINH NGOC™ » www.doisotrung.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
05
   2.96% (4 lượt)
08
   2.22% (3 lượt)
09
   2.96% (4 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   2.22% (3 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
18
   2.96% (4 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
24
   2.22% (3 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   2.96% (4 lượt)
31
   2.22% (3 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
46
   2.22% (3 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   2.22% (3 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   2.22% (3 lượt)
69
   2.96% (4 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
80
   2.22% (3 lượt)
81
   2.96% (4 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
85
   2.22% (3 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   1.48% (2 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   2.22% (3 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 14/05/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

05 4 Lần Tăng 2
09 4 Lần Tăng 1
18 4 Lần Tăng 1
30 4 Lần Không tăng
69 4 Lần Tăng 1
81 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

18 10 Lần Tăng 1
70 7 Lần Tăng 1
72 7 Lần Không tăng
20 6 Lần Không tăng
65 6 Lần Không tăng
81 6 Lần Không tăng
91 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

18 15 Lần Tăng 1
62 15 Lần Giảm 1
80 15 Lần Không tăng
44 14 Lần Không tăng
72 14 Lần Không tăng
27 13 Lần Giảm 1
76 13 Lần Không tăng
47 12 Lần Tăng 1
65 12 Lần Không tăng
26 11 Lần Không tăng
29 11 Lần Giảm 1
31 11 Lần Tăng 1
33 11 Lần Tăng 1
70 11 Lần Không tăng
71 11 Lần Tăng 1
88 11 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

05 (3 Ngày) (4 lần)
31 (3 Ngày) (3 lần)
47 (2 Ngày) (2 lần)
79 (2 Ngày) (2 lần)
88 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

86      19 lần
35      18 lần
51      14 lần
84      14 lần
11      11 lần
43      11 lần
00      10 lần
59      10 lần
39      9 lần
42      9 lần
64      9 lần
89      9 lần
37      8 lần
44      8 lần
99      8 lần
04      7 lần
28      7 lần
82      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 3
0 19 Lần 2
17 Lần 5
1 16 Lần 4
13 Lần 2
2 8 Lần 3
15 Lần 6
3 12 Lần 2
13 Lần 1
4 12 Lần 4
15 Lần 4
5 18 Lần 4
13 Lần 0
6 14 Lần 2
16 Lần 7
7 11 Lần 5
9 Lần 3
8 15 Lần 1
11 Lần 2
9 10 Lần 0