ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT » Trực Tiếp Từ Hệ Thống Xổ Số MINH NGOC™ » www.doisotrung.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  30/10/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  1701
  B
  1211
  C
  6648
  D
  9319
  E
  4417
  G
  8468
  Lần quay xác định ví trí giải:
  B
  E
  C
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00603 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 6648
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1211
 • 4417
 • 20 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1701
 • 9319
 • 8468
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 648
 • 39 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 48
 • 319 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9642
   B
   0304
   C
   4354
   D
   5687
   E
   0864
   G
   6546
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00602 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0304
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9642
 • 6546
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4354
 • 5687
 • 0864
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 304
 • 17 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 04
 • 317 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4987
   B
   2499
   C
   3090
   D
   0333
   E
   7102
   G
   4508
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00601 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4987
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4508
 • 2499
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3090
 • 0333
 • 7102
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 987
 • 39 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 87
 • 265 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8945
   B
   0501
   C
   2849
   D
   1762
   E
   7227
   G
   8242
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00600 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0501
 • 12 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1762
 • 8945
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2849
 • 7227
 • 8242
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 501
 • 106 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 01
 • 200 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9518
   B
   6959
   C
   7002
   D
   4449
   E
   8589
   G
   9603
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00599 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7002
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9518
 • 6959
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4449
 • 8589
 • 9603
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 002
 • 39 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 02
 • 314 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6240
   B
   8814
   C
   7957
   D
   2620
   E
   4191
   G
   9920
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00598 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6240
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4191
 • 7957
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8814
 • 2620
 • 9920
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 240
 • 36 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 40
 • 225 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4120
   B
   2023
   C
   8348
   D
   3122
   E
   9776
   G
   0587
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00597 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4120
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2023
 • 9776
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8348
 • 3122
 • 0587
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 120
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 20
 • 237 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7017
   B
   0906
   C
   9641
   D
   4247
   E
   4603
   G
   9808
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00596 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4603
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0906
 • 4247
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7017
 • 9641
 • 9808
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 603
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 03
 • 292 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4897
   B
   0503
   C
   2542
   D
   8182
   E
   3913
   G
   1469
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00595 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2542
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4897
 • 8182
 • 30 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0503
 • 3913
 • 1469
 • 28 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 542
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 347 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4154
   B
   8065
   C
   5052
   D
   7261
   E
   1095
   G
   8584
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00594 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1095
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8065
 • 7261
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4154
 • 5052
 • 8584
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 095
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 95
 • 250 vé