ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT » Trực Tiếp Từ Hệ Thống Xổ Số MINH NGOC™ » www.doisotrung.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  22/02/2019

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/02/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  7802
  B
  1130
  C
  8632
  D
  3155
  E
  2032
  G
  4493
  Lần quay xác định ví trí giải:
  B
  A
  C
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ tư Kỳ vé: #00350 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 8632
 • Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1130
 • 7802
 • Giải ba
  3,000,000đ
 • 3155
 • 2032
 • 4493
 • Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 632
 • Giải KK 2
  100,000đ
 • 32
 • KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7802
   B
   1130
   C
   8632
   D
   3155
   E
   2032
   G
   4493
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00350 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8632
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1130
 • 7802
 • 27 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3155
 • 2032
 • 4493
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 632
 • 68 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 32
 • 796 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9677
   B
   3925
   C
   5479
   D
   0328
   E
   5402
   G
   8699
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00349 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5402
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5479
 • 3925
 • 13 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9677
 • 0328
 • 8699
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 402
 • 64 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 02
 • 446 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8949
   B
   6493
   C
   2395
   D
   4342
   E
   9652
   G
   4598
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00348 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9652
 • 13 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4598
 • 8949
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6493
 • 2395
 • 4342
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 652
 • 30 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 52
 • 974 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1232
   B
   7077
   C
   6822
   D
   8024
   E
   1956
   G
   6760
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00347 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7077
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8024
 • 1956
 • 42 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1232
 • 6822
 • 6760
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 077
 • 50 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 77
 • 698 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3018
   B
   0983
   C
   2015
   D
   9317
   E
   0299
   G
   2657
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00346 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0299
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9317
 • 3018
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0983
 • 2015
 • 2657
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 299
 • 49 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 99
 • 736 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1913
   B
   9696
   C
   4118
   D
   0406
   E
   9579
   G
   3810
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00345 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1913
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4118
 • 0406
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9696
 • 9579
 • 3810
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 913
 • 134 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 13
 • 492 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7855
   B
   9660
   C
   7683
   D
   2323
   E
   3695
   G
   7379
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00344 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7379
 • 15 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2323
 • 3695
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7855
 • 9660
 • 7683
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 379
 • 175 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 79
 • 1,261 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4549
   B
   3878
   C
   0077
   D
   8569
   E
   2534
   G
   8408
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00343 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0077
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8569
 • 8408
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4549
 • 3878
 • 2534
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 077
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 77
 • 752 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1814
   B
   6190
   C
   0523
   D
   7908
   E
   5087
   G
   3485
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00342 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7908
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6190
 • 0523
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1814
 • 5087
 • 3485
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 908
 • 55 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 08
 • 576 vé