ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT » Trực Tiếp Từ Hệ Thống Xổ Số MINH NGOC™ » www.doisotrung.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
4/12/2022
Kon Tum
61 - 29
Khánh Hòa
40 - 45
Thừa T. Huế
49 - 29
Chủ nhật
27/11/2022
Kon Tum
70 - 92
Khánh Hòa
39 - 78
Thừa T. Huế
92 - 60
Chủ nhật
20/11/2022
Kon Tum
74 - 75
Khánh Hòa
02 - 77
Thừa T. Huế
80 - 52
Chủ nhật
13/11/2022
Kon Tum
91 - 59
Khánh Hòa
41 - 04
Thừa T. Huế
51 - 12
Chủ nhật
6/11/2022
Kon Tum
46 - 64
Khánh Hòa
08 - 47
Thừa T. Huế
59 - 26
Chủ nhật
30/10/2022
Kon Tum
13 - 91
Khánh Hòa
76 - 25
Thừa T. Huế
25 - 45
Chủ nhật
23/10/2022
Kon Tum
15 - 59
Khánh Hòa
86 - 86
Thừa T. Huế
49 - 85
Chủ nhật
16/10/2022
Kon Tum
29 - 43
Khánh Hòa
94 - 50
Thừa T. Huế
63 - 04
Chủ nhật
9/10/2022
Kon Tum
92 - 73
Khánh Hòa
50 - 38
Thừa T. Huế
55 - 98
Chủ nhật
2/10/2022
Kon Tum
00 - 97
Khánh Hòa
63 - 58
Thừa T. Huế
24 - 35
Chủ nhật
25/9/2022
Kon Tum
73 - 73
Khánh Hòa
33 - 24
Thừa T. Huế
67 - 21
Chủ nhật
18/9/2022
Kon Tum
67 - 86
Khánh Hòa
09 - 08
Thừa T. Huế
58 - 56
Chủ nhật
11/9/2022
Kon Tum
23 - 11
Khánh Hòa
98 - 62
Thừa T. Huế
04 - 55
Chủ nhật
4/9/2022
Kon Tum
21 - 22
Khánh Hòa
61 - 30
Thừa T. Huế
99 - 15
Chủ nhật
28/8/2022
Kon Tum
04 - 93
Khánh Hòa
51 - 24
Thừa T. Huế
28 - 52
Chủ nhật
21/8/2022
Kon Tum
16 - 95
Khánh Hòa
02 - 83
Thừa T. Huế
75 - 46
Chủ nhật
14/8/2022
Kon Tum
75 - 31
Khánh Hòa
77 - 34
Thừa T. Huế
72 - 93
Chủ nhật
7/8/2022
Kon Tum
34 - 86
Khánh Hòa
68 - 71
Thừa T. Huế
79 - 88
Chủ nhật
31/7/2022
Kon Tum
43 - 91
Khánh Hòa
17 - 36
Thừa T. Huế
14 - 03
Chủ nhật
24/7/2022
Kon Tum
61 - 12
Khánh Hòa
06 - 24
Thừa T. Huế
29 - 35
Chủ nhật
17/7/2022
Kon Tum
05 - 11
Khánh Hòa
96 - 08
Thừa T. Huế
47 - 08
Chủ nhật
10/7/2022
Kon Tum
53 - 90
Khánh Hòa
99 - 11
Thừa T. Huế
36 - 11
Chủ nhật
3/7/2022
Kon Tum
10 - 37
Khánh Hòa
08 - 13
Thừa T. Huế
42 - 33
Chủ nhật
26/6/2022
Kon Tum
03 - 45
Khánh Hòa
33 - 86
Thừa T. Huế
15 - 47
Chủ nhật
19/6/2022
Kon Tum
44 - 53
Khánh Hòa
05 - 13
Thừa T. Huế
89 - 12
Chủ nhật
12/6/2022
Kon Tum
29 - 41
Khánh Hòa
26 - 97
Thừa T. Huế
03 - 99
Chủ nhật
5/6/2022
Kon Tum
15 - 04
Khánh Hòa
57 - 54
Thừa T. Huế
85 - 44
Chủ nhật
29/5/2022
Kon Tum
48 - 12
Khánh Hòa
25 - 72
Thừa T. Huế
36 - 90
Chủ nhật
22/5/2022
Kon Tum
41 - 76
Khánh Hòa
60 - 18
Thừa T. Huế
95 - 45
Chủ nhật
15/5/2022
Kon Tum
71 - 13
Khánh Hòa
03 - 27
Thừa T. Huế
99 - 68