ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT » Trực Tiếp Từ Hệ Thống Xổ Số MINH NGOC™ » www.doisotrung.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)

00
   1.11% (2 lượt)
01
   1.11% (2 lượt)
02
   1.11% (2 lượt)
03
   0.56% (1 lượt)
04
   1.67% (3 lượt)
06
   1.11% (2 lượt)
07
   1.67% (3 lượt)
08
   0.56% (1 lượt)
09
   2.22% (4 lượt)
10
   0.56% (1 lượt)
12
   1.11% (2 lượt)
13
   1.11% (2 lượt)
14
   1.67% (3 lượt)
15
   1.11% (2 lượt)
16
   0.56% (1 lượt)
17
   2.22% (4 lượt)
18
   1.67% (3 lượt)
19
   0.56% (1 lượt)
20
   1.11% (2 lượt)
21
   1.11% (2 lượt)
22
   0.56% (1 lượt)
23
   1.67% (3 lượt)
25
   1.67% (3 lượt)
26
   0.56% (1 lượt)
28
   1.11% (2 lượt)
30
   1.11% (2 lượt)
31
   1.67% (3 lượt)
32
   0.56% (1 lượt)
33
   1.11% (2 lượt)
34
   1.11% (2 lượt)
36
   1.67% (3 lượt)
38
   2.22% (4 lượt)
39
   1.67% (3 lượt)
40
   2.78% (5 lượt)
42
   1.11% (2 lượt)
43
   1.67% (3 lượt)
44
   2.22% (4 lượt)
47
   1.11% (2 lượt)
48
   1.67% (3 lượt)
50
   1.11% (2 lượt)
51
   2.22% (4 lượt)
52
   1.67% (3 lượt)
53
   0.56% (1 lượt)
54
   1.11% (2 lượt)
55
   1.67% (3 lượt)
56
   2.22% (4 lượt)
57
   1.11% (2 lượt)
58
   1.11% (2 lượt)
59
   1.67% (3 lượt)
60
   1.11% (2 lượt)
61
   1.67% (3 lượt)
62
   1.11% (2 lượt)
63
   1.67% (3 lượt)
64
   0.56% (1 lượt)
65
   0.56% (1 lượt)
67
   1.67% (3 lượt)
68
   1.11% (2 lượt)
69
   0.56% (1 lượt)
71
   1.11% (2 lượt)
72
   1.11% (2 lượt)
74
   0.56% (1 lượt)
75
   0.56% (1 lượt)
76
   1.11% (2 lượt)
77
   1.11% (2 lượt)
78
   0.56% (1 lượt)
80
   0.56% (1 lượt)
81
   1.11% (2 lượt)
82
   1.11% (2 lượt)
84
   1.67% (3 lượt)
85
   1.67% (3 lượt)
87
   0.56% (1 lượt)
88
   1.11% (2 lượt)
90
   0.56% (1 lượt)
91
   1.11% (2 lượt)
93
   2.22% (4 lượt)
94
   1.11% (2 lượt)
96
   0.56% (1 lượt)
97
   1.67% (3 lượt)
98
   2.78% (5 lượt)
99
   0.56% (1 lượt)

Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 22/02/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

51 ( 4 Lần ) Không tăng
56 ( 4 Lần ) Tăng 2
98 ( 4 Lần ) Tăng 1
18 ( 3 Lần ) Tăng 1
23 ( 3 Lần ) Tăng 2
25 ( 3 Lần ) Tăng 1
39 ( 3 Lần ) Không tăng
44 ( 3 Lần ) Không tăng
61 ( 3 Lần ) Tăng 1
84 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

07 ( 5 Lần ) Không tăng
09 ( 5 Lần ) Không tăng
17 ( 5 Lần ) Không tăng
31 ( 5 Lần ) Không tăng
40 ( 5 Lần ) Không tăng
48 ( 5 Lần ) Không tăng
51 ( 5 Lần ) Giảm 1
59 ( 5 Lần ) Không tăng
76 ( 5 Lần ) Không tăng
77 ( 5 Lần ) Không tăng
81 ( 5 Lần ) Không tăng
98 ( 5 Lần ) Tăng 2

Các cặp số ra liên tiếp:

98 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
18 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
25 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
61 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
84 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
23 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
36 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
56 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
68 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
72 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
88 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
91 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
93 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

49      ( 14 ngày )
70      ( 12 ngày )
27      ( 11 ngày )
92      ( 11 ngày )
29      ( 10 ngày )
89      ( 10 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 Lần 0
0 9 Lần 2
11 Lần 0
1 16 Lần 1
10 Lần 2
2 7 Lần 1
11 Lần 1
3 11 Lần 3
9 Lần 2
4 10 Lần 5
18 Lần 2
5 8 Lần 2
11 Lần 1
6 12 Lần 4
7 Lần 1
7 10 Lần 6
11 Lần 3
8 18 Lần 4
11 Lần 0
9 7 Lần 4