ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT » Trực Tiếp Từ Hệ Thống Xổ Số MINH NGOC™ » www.doisotrung.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
02
   4.44% (6 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
18
   2.96% (4 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   3.70% (5 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   2.22% (3 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   2.22% (3 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
62
   2.22% (3 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   2.22% (3 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   2.22% (3 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
92
   2.22% (3 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 26/05/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

18 ( 4 Lần ) Không tăng
10 ( 3 Lần ) Không tăng
62 ( 3 Lần ) Không tăng
02 ( 2 Lần ) Không tăng
09 ( 2 Lần ) Tăng 2
14 ( 2 Lần ) Tăng 2
20 ( 2 Lần ) Không tăng
25 ( 2 Lần ) Tăng 1
32 ( 2 Lần ) Không tăng
33 ( 2 Lần ) Không tăng
38 ( 2 Lần ) Không tăng
54 ( 2 Lần ) Tăng 1
60 ( 2 Lần ) Không tăng
64 ( 2 Lần ) Tăng 1
66 ( 2 Lần ) Không tăng
70 ( 2 Lần ) Không tăng
71 ( 2 Lần ) Không tăng
75 ( 2 Lần ) Tăng 1
88 ( 2 Lần ) Tăng 2
92 ( 2 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

02 ( 7 Lần ) Tăng 1
64 ( 6 Lần ) Tăng 1
38 ( 5 Lần ) Tăng 1
81 ( 5 Lần ) Không tăng
18 ( 4 Lần ) Không tăng
44 ( 4 Lần ) Giảm 2
45 ( 4 Lần ) Không tăng
47 ( 4 Lần ) Tăng 1
78 ( 4 Lần ) Không tăng
94 ( 4 Lần ) Giảm 1
98 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
54 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
64 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

24      ( 18 ngày )
11      ( 17 ngày )
30      ( 14 ngày )
17      ( 11 ngày )
06      ( 10 ngày )
28      ( 10 ngày )
89      ( 10 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 Lần 2
0 10 Lần 1
13 Lần 3
1 3 Lần 2
9 Lần 3
2 15 Lần 3
8 Lần 3
3 7 Lần 4
5 Lần 3
4 7 Lần 1
7 Lần 3
5 8 Lần 0
13 Lần 1
6 6 Lần 5
10 Lần 1
7 6 Lần 3
4 Lần 0
8 12 Lần 3
6 Lần 1
9 7 Lần 0