ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT » Trực Tiếp Từ Hệ Thống Xổ Số MINH NGOC™ » www.doisotrung.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số TP. HCM (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
02
   2.22% (2 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
07
   3.33% (3 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
18
   3.33% (3 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
37
   3.33% (3 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
47
   3.33% (3 lượt)
48
   3.33% (3 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   3.33% (3 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
89
   2.22% (2 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số TP. HCM đến ngày 16/05/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

07 3 Lần Không tăng
18 3 Lần Tăng 2
37 3 Lần Tăng 1
47 3 Lần Tăng 1
48 3 Lần Không tăng
80 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

47 6 Lần Tăng 1
12 4 Lần Không tăng
17 4 Lần Không tăng
18 4 Lần Tăng 2
41 4 Lần Không tăng
46 4 Lần Tăng 1
55 4 Lần Tăng 2
75 4 Lần Không tăng
90 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

12 12 Lần Giảm 1
37 12 Lần Tăng 1
75 10 Lần Giảm 1
89 10 Lần Không tăng
22 9 Lần Tăng 1
32 9 Lần Không tăng
46 9 Lần Tăng 1
48 9 Lần Không tăng
02 8 Lần Tăng 2
06 8 Lần Không tăng
26 8 Lần Không tăng
27 8 Lần Tăng 1
30 8 Lần Không tăng
43 8 Lần Giảm 1
47 8 Lần Không tăng
72 8 Lần Không tăng
76 8 Lần Không tăng
82 8 Lần Tăng 1
90 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

78      21 lần
97      20 lần
59      19 lần
51      16 lần
04      15 lần
95      14 lần
28      13 lần
57      13 lần
34      12 lần
49      11 lần
81      11 lần
11      10 lần
16      10 lần
14      9 lần
74      9 lần
87      9 lần
93      9 lần
24      8 lần
42      8 lần
52      8 lần
65      8 lần
03      7 lần
09      7 lần
26      7 lần
32      7 lần
40      7 lần
62      7 lần
98      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 4
0 14 Lần 5
8 Lần 4
1 7 Lần 2
8 Lần 2
2 8 Lần 2
10 Lần 1
3 8 Lần 2
14 Lần 4
4 6 Lần 3
8 Lần 2
5 10 Lần 2
8 Lần 3
6 8 Lần 3
7 Lần 0
7 12 Lần 3
7 Lần 3
8 11 Lần 1
8 Lần 1
9 6 Lần 1