ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT » Trực Tiếp Từ Hệ Thống Xổ Số MINH NGOC™ » www.doisotrung.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   2.96% (4 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
09
   2.96% (4 lượt)
11
   2.22% (3 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   2.22% (3 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   2.96% (4 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   2.22% (3 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   2.96% (4 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   2.22% (3 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
62
   2.22% (3 lượt)
63
   2.22% (3 lượt)
64
   2.22% (3 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   2.22% (3 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   2.22% (3 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến ngày 07/12/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

06 4 Lần Tăng 1
09 4 Lần Tăng 1
31 4 Lần Không tăng
48 4 Lần Không tăng
11 3 Lần Tăng 1
25 3 Lần Tăng 1
36 3 Lần Tăng 1
58 3 Lần Không tăng
62 3 Lần Tăng 2
63 3 Lần Tăng 1
64 3 Lần Tăng 1
72 3 Lần Tăng 1
92 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

34 7 Lần Giảm 1
06 6 Lần Tăng 1
48 6 Lần Tăng 1
68 6 Lần Không tăng
09 5 Lần Tăng 1
64 5 Lần Tăng 2
69 5 Lần Không tăng
92 5 Lần Giảm 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

92 16 Lần Giảm 5
31 15 Lần Không tăng
34 15 Lần Không tăng
14 13 Lần Không tăng
16 13 Lần Không tăng
17 13 Lần Không tăng
48 13 Lần Tăng 1
83 13 Lần Không tăng
02 12 Lần Không tăng
39 12 Lần Không tăng
64 12 Lần Tăng 2
69 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

25 (3 Ngày) (3 lần)
06 (2 Ngày) (2 lần)
48 (2 Ngày) (2 lần)
64 (2 Ngày) (3 lần)
68 (2 Ngày) (2 lần)
72 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

77      19 lần
01      14 lần
79      12 lần
23      11 lần
51      11 lần
96      10 lần
80      9 lần
10      8 lần
22      8 lần
60      8 lần
78      8 lần
87      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
17 Lần 3
0 8 Lần 0
15 Lần 2
1 13 Lần 3
12 Lần 1
2 16 Lần 5
12 Lần 1
3 12 Lần 0
13 Lần 3
4 20 Lần 10
13 Lần 2
5 11 Lần 3
17 Lần 10
6 13 Lần 0
14 Lần 3
7 9 Lần 1
11 Lần 4
8 19 Lần 6
11 Lần 0
9 14 Lần 1