ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT » Trực Tiếp Từ Hệ Thống Xổ Số MINH NGOC™ » www.doisotrung.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thái Bình (theo lô)

02
   0.74% (1 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
16
   2.22% (3 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   2.22% (3 lượt)
20
   2.22% (3 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
23
   2.22% (3 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   2.22% (3 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   2.22% (3 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
37
   2.22% (3 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   2.22% (3 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
52
   2.22% (3 lượt)
53
   2.22% (3 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   4.44% (6 lượt)
64
   2.22% (3 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   2.22% (3 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   2.22% (3 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
97
   2.22% (3 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Thái Bình đến ngày 10/12/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

63 6 Lần Tăng 4
16 3 Lần Không tăng
19 3 Lần Không tăng
20 3 Lần Không tăng
23 3 Lần Không tăng
28 3 Lần Giảm 1
30 3 Lần Không tăng
37 3 Lần Tăng 1
43 3 Lần Không tăng
52 3 Lần Không tăng
53 3 Lần Không tăng
64 3 Lần Giảm 1
73 3 Lần Tăng 2
88 3 Lần Tăng 1
90 3 Lần Giảm 1
97 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

82 8 Lần Không tăng
45 6 Lần Tăng 1
63 6 Lần Tăng 3
73 6 Lần Tăng 2
90 6 Lần Không tăng
96 6 Lần Không tăng
97 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

75 17 Lần Không tăng
20 14 Lần Không tăng
33 14 Lần Không tăng
28 13 Lần Không tăng
64 13 Lần Giảm 1
13 12 Lần Tăng 1
32 12 Lần Không tăng
72 12 Lần Tăng 1
88 12 Lần Tăng 1
93 12 Lần Không tăng
96 12 Lần Giảm 2

Các cặp số ra liên tiếp :

88 (3 Ngày) (3 lần)
13 (2 Ngày) (2 lần)
37 (2 Ngày) (3 lần)
55 (2 Ngày) (2 lần)
63 (2 Ngày) (6 lần)
91 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

09      16 lần
41      12 lần
49      12 lần
65      12 lần
01      11 lần
78      11 lần
56      10 lần
59      10 lần
00      9 lần
46      9 lần
51      9 lần
81      9 lần
71      8 lần
14      7 lần
25      7 lần
76      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 1
0 13 Lần 0
13 Lần 1
1 5 Lần 1
13 Lần 1
2 20 Lần 9
14 Lần 2
3 25 Lần 8
10 Lần 4
4 13 Lần 1
12 Lần 3
5 9 Lần 4
17 Lần 4
6 10 Lần 0
11 Lần 6
7 17 Lần 3
19 Lần 8
8 14 Lần 5
18 Lần 3
9 9 Lần 2