ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT » Trực Tiếp Từ Hệ Thống Xổ Số MINH NGOC™ » www.doisotrung.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
03
   2.96% (4 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
12
   2.22% (3 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   2.22% (3 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   2.96% (4 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
30
   2.22% (3 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   2.96% (4 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   2.22% (3 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   2.22% (3 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   3.70% (5 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   2.22% (3 lượt)
80
   2.22% (3 lượt)
81
   2.96% (4 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   2.22% (3 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   2.96% (4 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
97
   2.22% (3 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến ngày 26/09/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

72 5 Lần Giảm 1
03 4 Lần Tăng 3
26 4 Lần Giảm 1
32 4 Lần Không tăng
81 4 Lần Tăng 1
94 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

72 7 Lần Không tăng
26 6 Lần Không tăng
32 6 Lần Tăng 2
40 6 Lần Giảm 1
78 6 Lần Giảm 1
97 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

30 15 Lần Không tăng
40 14 Lần Không tăng
50 14 Lần Không tăng
61 14 Lần Không tăng
59 13 Lần Không tăng
78 13 Lần Không tăng
81 13 Lần Tăng 1
09 12 Lần Tăng 1
26 12 Lần Không tăng
44 12 Lần Không tăng
66 12 Lần Không tăng
70 12 Lần Không tăng
71 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

52 (3 Ngày) (3 lần)
80 (3 Ngày) (3 lần)
94 (3 Ngày) (3 lần)
81 (2 Ngày) (2 lần)
95 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

91      18 lần
53      14 lần
11      12 lần
33      10 lần
60      9 lần
69      9 lần
07      8 lần
20      8 lần
19      7 lần
47      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 7
0 11 Lần 1
12 Lần 3
1 9 Lần 1
11 Lần 5
2 25 Lần 5
18 Lần 7
3 15 Lần 8
14 Lần 3
4 13 Lần 2
15 Lần 4
5 14 Lần 6
10 Lần 1
6 15 Lần 2
14 Lần 1
7 10 Lần 1
14 Lần 4
8 12 Lần 3
16 Lần 4
9 11 Lần 6