ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT » Trực Tiếp Từ Hệ Thống Xổ Số MINH NGOC™ » www.doisotrung.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Bình (theo lô)

00
   3.33% (3 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
02
   2.22% (2 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   3.33% (3 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   3.33% (3 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
32
   3.33% (3 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
43
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
71
   3.33% (3 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
81
   3.33% (3 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
99
   3.33% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Bình đến ngày 30/06/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

00 3 Lần Tăng 2
12 3 Lần Không tăng
23 3 Lần Tăng 1
32 3 Lần Tăng 1
71 3 Lần Tăng 1
81 3 Lần Không tăng
99 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

12 5 Lần Giảm 1
13 5 Lần Không tăng
25 5 Lần Tăng 1
58 5 Lần Không tăng
23 4 Lần Tăng 1
32 4 Lần Tăng 1
56 4 Lần Không tăng
61 4 Lần Không tăng
62 4 Lần Không tăng
76 4 Lần Tăng 1
80 4 Lần Không tăng
81 4 Lần Không tăng
88 4 Lần Tăng 1
99 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

12 12 Lần Không tăng
76 11 Lần Tăng 1
88 11 Lần Tăng 1
16 9 Lần Không tăng
39 9 Lần Giảm 1
43 9 Lần Không tăng
49 9 Lần Tăng 1
65 9 Lần Tăng 2
72 9 Lần Giảm 1
81 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

32 (3 Ngày) (3 lần)
00 (2 Ngày) (3 lần)
25 (2 Ngày) (2 lần)
71 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

54      33 lần
74      25 lần
98      24 lần
85      22 lần
86      18 lần
68      17 lần
19      14 lần
83      14 lần
04      13 lần
64      13 lần
77      13 lần
82      12 lần
95      12 lần
18      11 lần
42      11 lần
79      11 lần
87      11 lần
94      11 lần
30      10 lần
59      10 lần
84      10 lần
03      9 lần
45      9 lần
53      9 lần
69      9 lần
72      9 lần
08      8 lần
09      8 lần
31      8 lần
89      7 lần
92      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 3
0 10 Lần 3
11 Lần 2
1 14 Lần 4
13 Lần 4
2 13 Lần 3
8 Lần 1
3 7 Lần 1
8 Lần 2
4 4 Lần 1
8 Lần 1
5 10 Lần 4
10 Lần 5
6 13 Lần 5
7 Lần 1
7 5 Lần 2
5 Lần 1
8 8 Lần 1
10 Lần 2
9 6 Lần 2