ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT » Trực Tiếp Từ Hệ Thống Xổ Số MINH NGOC™ » www.doisotrung.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Ninh Thuận (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   3.33% (3 lượt)
26
   3.33% (3 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   3.33% (3 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
39
   2.22% (2 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
41
   3.33% (3 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
48
   3.33% (3 lượt)
53
   3.33% (3 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   3.33% (3 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   3.33% (3 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   3.33% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Ninh Thuận đến ngày 07/12/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

23 3 Lần Không tăng
26 3 Lần Tăng 2
37 3 Lần Không tăng
41 3 Lần Tăng 1
48 3 Lần Không tăng
53 3 Lần Tăng 1
65 3 Lần Tăng 1
83 3 Lần Không tăng
99 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

34 5 Lần Không tăng
40 5 Lần Tăng 1
53 5 Lần Tăng 1
70 5 Lần Không tăng
05 4 Lần Không tăng
15 4 Lần Không tăng
23 4 Lần Không tăng
26 4 Lần Tăng 2
37 4 Lần Không tăng
39 4 Lần Giảm 1
44 4 Lần Tăng 1
65 4 Lần Giảm 2
83 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

53 17 Lần Tăng 1
35 11 Lần Không tăng
82 11 Lần Không tăng
15 10 Lần Không tăng
40 10 Lần Tăng 1
55 10 Lần Không tăng
21 9 Lần Không tăng
23 9 Lần Giảm 1
37 9 Lần Không tăng
43 9 Lần Không tăng
46 9 Lần Không tăng
48 9 Lần Không tăng
65 9 Lần Tăng 1
94 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

41 (3 Ngày) (3 lần)
53 (3 Ngày) (3 lần)
10 (2 Ngày) (2 lần)
26 (2 Ngày) (3 lần)
40 (2 Ngày) (2 lần)
65 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

68      17 lần
51      16 lần
07      15 lần
89      15 lần
06      14 lần
11      14 lần
19      13 lần
24      13 lần
78      13 lần
76      12 lần
96      12 lần
74      11 lần
79      11 lần
95      11 lần
32      10 lần
45      10 lần
49      10 lần
54      10 lần
00      9 lần
86      8 lần
92      8 lần
94      8 lần
35      7 lần
50      7 lần
61      7 lần
62      7 lần
85      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Ninh Thuận TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
5 Lần 0
0 11 Lần 6
10 Lần 4
1 10 Lần 2
11 Lần 4
2 4 Lần 0
9 Lần 3
3 15 Lần 2
14 Lần 3
4 7 Lần 2
8 Lần 2
5 11 Lần 3
6 Lần 0
6 7 Lần 2
11 Lần 3
7 8 Lần 1
9 Lần 4
8 8 Lần 2
7 Lần 1
9 9 Lần 2