ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT » Trực Tiếp Từ Hệ Thống Xổ Số MINH NGOC™ » www.doisotrung.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  14/06/2024

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 11/06/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #01046 | Ngày quay thưởng 11/06/2024

 • 13
 • 16
 • 21
 • 30
 • 32
 • 39
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 62,127,460,650đ
Jackpot 2         0 3,315,671,900đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      887 500,000đ
Giải ba     18,295 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 08/06/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #01045 | Ngày quay thưởng 08/06/2024

 • 13
 • 16
 • 32
 • 33
 • 35
 • 43
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 59,286,413,550đ
Jackpot 2         1 3,583,225,100đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      914 500,000đ
Giải ba     17,872 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 06/06/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #01044 | Ngày quay thưởng 06/06/2024

 • 18
 • 26
 • 38
 • 39
 • 47
 • 51
 • 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 56,657,129,250đ
Jackpot 2         0 3,291,082,400đ
Giải nhất       18 40,000,000đ
Giải nhì      772 500,000đ
Giải ba     17,171 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 04/06/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #01043 | Ngày quay thưởng 04/06/2024

 • 01
 • 02
 • 07
 • 10
 • 13
 • 19
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 54,037,387,650đ
Jackpot 2         1 3,553,778,750đ
Giải nhất       18 40,000,000đ
Giải nhì      1,221 500,000đ
Giải ba     21,813 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 01/06/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #01042 | Ngày quay thưởng 01/06/2024

 • 06
 • 24
 • 30
 • 31
 • 47
 • 49
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 51,723,546,150đ
Jackpot 2         0 3,296,685,250đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      706 500,000đ
Giải ba     14,445 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 30/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #01041 | Ngày quay thưởng 30/05/2024

 • 04
 • 07
 • 08
 • 12
 • 23
 • 31
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 49,053,378,900đ
Jackpot 2         1 4,674,090,000đ
Giải nhất       29 40,000,000đ
Giải nhì      1,092 500,000đ
Giải ba     19,617 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 28/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #01040 | Ngày quay thưởng 28/05/2024

 • 01
 • 25
 • 29
 • 37
 • 40
 • 54
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 47,522,322,750đ
Jackpot 2         0 4,503,972,650đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      628 500,000đ
Giải ba     15,067 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 25/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #01039 | Ngày quay thưởng 25/05/2024

 • 15
 • 22
 • 38
 • 39
 • 43
 • 53
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 44,500,277,100đ
Jackpot 2         0 4,168,189,800đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      547 500,000đ
Giải ba     12,607 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #01038 | Ngày quay thưởng 23/05/2024

 • 08
 • 12
 • 42
 • 47
 • 51
 • 52
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 42,733,638,750đ
Jackpot 2         0 3,971,896,650đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      627 500,000đ
Giải ba     14,273 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #01037 | Ngày quay thưởng 21/05/2024

 • 01
 • 02
 • 14
 • 32
 • 33
 • 41
 • 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,422,908,100đ
Jackpot 2         0 3,715,148,800đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      640 500,000đ
Giải ba     14,585 50,000đ