ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT » Trực Tiếp Từ Hệ Thống Xổ Số MINH NGOC™ » www.doisotrung.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  24/07/2024

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 20/07/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #01063 | Ngày quay thưởng 20/07/2024

 • 12
 • 18
 • 32
 • 40
 • 51
 • 53
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 162,187,998,600đ
Jackpot 2         0 6,916,543,250đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      1,215 500,000đ
Giải ba     27,744 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 18/07/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #01062 | Ngày quay thưởng 18/07/2024

 • 10
 • 13
 • 28
 • 35
 • 40
 • 42
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 152,070,473,550đ
Jackpot 2         0 5,792,373,800đ
Giải nhất       25 40,000,000đ
Giải nhì      1,511 500,000đ
Giải ba     30,837 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/07/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #01061 | Ngày quay thưởng 16/07/2024

 • 20
 • 31
 • 34
 • 36
 • 47
 • 52
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 143,092,525,800đ
Jackpot 2         0 4,794,824,050đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      1,389 500,000đ
Giải ba     29,054 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 13/07/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #01060 | Ngày quay thưởng 13/07/2024

 • 02
 • 12
 • 13
 • 33
 • 44
 • 52
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 132,641,850,900đ
Jackpot 2         0 3,633,637,950đ
Giải nhất       31 40,000,000đ
Giải nhì      1,455 500,000đ
Giải ba     30,846 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 11/07/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #01059 | Ngày quay thưởng 11/07/2024

 • 01
 • 02
 • 11
 • 21
 • 22
 • 23
 • 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 126,939,109,350đ
Jackpot 2         1 4,518,167,100đ
Giải nhất       55 40,000,000đ
Giải nhì      1,686 500,000đ
Giải ba     31,945 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 09/07/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #01058 | Ngày quay thưởng 09/07/2024

 • 06
 • 08
 • 09
 • 28
 • 33
 • 53
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 119,737,487,100đ
Jackpot 2         0 3,717,986,850đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      1,735 500,000đ
Giải ba     35,548 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 06/07/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #01057 | Ngày quay thưởng 06/07/2024

 • 08
 • 10
 • 12
 • 22
 • 25
 • 55
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 113,275,605,450đ
Jackpot 2         2 1,767,804,975đ
Giải nhất       33 40,000,000đ
Giải nhì      1,607 500,000đ
Giải ba     32,178 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 04/07/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #01056 | Ngày quay thưởng 04/07/2024

 • 10
 • 19
 • 20
 • 29
 • 34
 • 41
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 108,455,115,900đ
Jackpot 2         1 3,556,097,400đ
Giải nhất       21 40,000,000đ
Giải nhì      1,287 500,000đ
Giải ba     27,533 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 02/07/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #01055 | Ngày quay thưởng 02/07/2024

 • 07
 • 08
 • 50
 • 52
 • 53
 • 54
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 103,450,239,300đ
Jackpot 2         1 6,940,249,300đ
Giải nhất       20 40,000,000đ
Giải nhì      1,361 500,000đ
Giải ba     25,227 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 29/06/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #01054 | Ngày quay thưởng 29/06/2024

 • 11
 • 15
 • 32
 • 34
 • 46
 • 48
 • 47
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 94,939,428,000đ
Jackpot 2         0 5,994,603,600đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      1,055 500,000đ
Giải ba     22,771 50,000đ