ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT » Trực Tiếp Từ Hệ Thống Xổ Số MINH NGOC™ » www.doisotrung.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  27/10/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/10/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00637 | Ngày quay thưởng 23/10/2021

 • 05
 • 11
 • 19
 • 26
 • 28
 • 33
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 88,377,473,100đ
Jackpot 2         1 3,603,944,700đ
Giải nhất       22 40,000,000đ
Giải nhì      1,274 500,000đ
Giải ba     22,995 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/10/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00636 | Ngày quay thưởng 21/10/2021

 • 03
 • 19
 • 32
 • 36
 • 41
 • 51
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 85,964,212,650đ
Jackpot 2         0 3,335,804,650đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      873 500,000đ
Giải ba     17,879 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/10/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00635 | Ngày quay thưởng 19/10/2021

 • 03
 • 09
 • 25
 • 29
 • 46
 • 50
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 82,941,970,800đ
Jackpot 2         1 3,368,671,450đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      861 500,000đ
Giải ba     18,432 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/10/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00634 | Ngày quay thưởng 16/10/2021

 • 09
 • 17
 • 22
 • 28
 • 50
 • 55
 • 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 79,623,927,750đ
Jackpot 2         1 5,168,372,250đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      756 500,000đ
Giải ba     16,062 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/10/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00633 | Ngày quay thưởng 14/10/2021

 • 09
 • 21
 • 24
 • 30
 • 41
 • 44
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 76,705,906,800đ
Jackpot 2         0 4,844,147,700đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      731 500,000đ
Giải ba     15,520 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/10/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00632 | Ngày quay thưởng 12/10/2021

 • 14
 • 17
 • 31
 • 33
 • 42
 • 50
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 74,329,390,200đ
Jackpot 2         0 4,580,090,300đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      715 500,000đ
Giải ba     14,821 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 09/10/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00631 | Ngày quay thưởng 09/10/2021

 • 01
 • 22
 • 25
 • 38
 • 39
 • 54
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 71,577,732,450đ
Jackpot 2         0 4,274,350,550đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      609 500,000đ
Giải ba     13,743 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/10/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00630 | Ngày quay thưởng 07/10/2021

 • 06
 • 15
 • 21
 • 24
 • 45
 • 55
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 69,234,635,100đ
Jackpot 2         0 4,014,006,400đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      577 500,000đ
Giải ba     13,241 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 05/10/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00629 | Ngày quay thưởng 05/10/2021

 • 11
 • 16
 • 17
 • 19
 • 38
 • 43
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 67,505,291,850đ
Jackpot 2         0 3,821,857,150đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      697 500,000đ
Giải ba     13,893 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 02/10/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00628 | Ngày quay thưởng 02/10/2021

 • 05
 • 06
 • 22
 • 26
 • 49
 • 51
 • 32
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 65,583,214,500đ
Jackpot 2         0 3,608,293,000đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      437 500,000đ
Giải ba     8,958 50,000đ