ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT » Trực Tiếp Từ Hệ Thống Xổ Số MINH NGOC™ » www.doisotrung.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/06/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 02/06/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00432 | Ngày quay thưởng 02/06/2020

 • 04
 • 19
 • 31
 • 42
 • 48
 • 55
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 44,372,894,250đ
Jackpot 2         0 6,932,987,900đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      512 500,000đ
Giải ba     10,989 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 30/05/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00431 | Ngày quay thưởng 30/05/2020

 • 12
 • 13
 • 41
 • 42
 • 48
 • 53
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 42,364,771,950đ
Jackpot 2         0 6,709,863,200đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      420 500,000đ
Giải ba     9,378 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 28/05/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00430 | Ngày quay thưởng 28/05/2020

 • 01
 • 04
 • 08
 • 21
 • 44
 • 49
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,722,802,950đ
Jackpot 2         0 6,527,422,200đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      434 500,000đ
Giải ba     10,046 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 26/05/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00429 | Ngày quay thưởng 26/05/2020

 • 11
 • 12
 • 23
 • 24
 • 34
 • 47
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 39,110,032,200đ
Jackpot 2         0 6,348,225,450đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      586 500,000đ
Giải ba     11,715 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/05/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00428 | Ngày quay thưởng 23/05/2020

 • 04
 • 13
 • 27
 • 47
 • 50
 • 55
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 37,457,550,750đ
Jackpot 2         0 6,164,616,400đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      462 500,000đ
Giải ba     9,492 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/05/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00427 | Ngày quay thưởng 21/05/2020

 • 02
 • 15
 • 22
 • 25
 • 30
 • 46
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 35,786,056,800đ
Jackpot 2         0 5,978,894,850đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      408 500,000đ
Giải ba     8,899 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/05/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00426 | Ngày quay thưởng 19/05/2020

 • 05
 • 15
 • 16
 • 19
 • 49
 • 55
 • 03
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 34,151,397,600đ
Jackpot 2         0 5,797,266,050đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      705 500,000đ
Giải ba     12,963 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/05/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00425 | Ngày quay thưởng 16/05/2020

 • 19
 • 35
 • 38
 • 49
 • 52
 • 55
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 32,685,784,500đ
Jackpot 2         0 5,634,420,150đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      369 500,000đ
Giải ba     8,702 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/05/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00424 | Ngày quay thưởng 14/05/2020

 • 07
 • 23
 • 29
 • 47
 • 51
 • 55
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,171,245,600đ
Jackpot 2         0 5,466,138,050đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      511 500,000đ
Giải ba     9,225 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/05/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00423 | Ngày quay thưởng 12/05/2020

 • 01
 • 08
 • 25
 • 34
 • 38
 • 44
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 192,141,839,100đ
Jackpot 2         0 5,335,999,650đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      1,295 500,000đ
Giải ba     27,588 50,000đ