ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT » Trực Tiếp Từ Hệ Thống Xổ Số MINH NGOC™ » www.doisotrung.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/04/2023

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 01/04/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00860 | Ngày quay thưởng 01/04/2023

 • 12
 • 34
 • 39
 • 44
 • 49
 • 55
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 36,853,249,350đ
Jackpot 2         0 4,388,287,550đ
Giải nhất       3 40,000,000đ
Giải nhì      467 500,000đ
Giải ba     9,782 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 30/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00859 | Ngày quay thưởng 30/03/2023

 • 06
 • 11
 • 14
 • 21
 • 30
 • 32
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 35,002,371,900đ
Jackpot 2         0 4,182,634,500đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      476 500,000đ
Giải ba     10,469 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 28/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00858 | Ngày quay thưởng 28/03/2023

 • 06
 • 21
 • 24
 • 41
 • 50
 • 53
 • 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 33,425,088,600đ
Jackpot 2         0 4,007,380,800đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      423 500,000đ
Giải ba     9,501 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 25/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00857 | Ngày quay thưởng 25/03/2023

 • 17
 • 18
 • 28
 • 40
 • 49
 • 54
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,734,697,800đ
Jackpot 2         0 3,819,559,600đ
Giải nhất       2 40,000,000đ
Giải nhì      344 500,000đ
Giải ba     8,107 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00856 | Ngày quay thưởng 23/03/2023

 • 04
 • 07
 • 22
 • 33
 • 40
 • 49
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 71,024,943,450đ
Jackpot 2         0 3,626,815,400đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      660 500,000đ
Giải ba     14,859 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00855 | Ngày quay thưởng 21/03/2023

 • 07
 • 17
 • 31
 • 43
 • 45
 • 49
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 68,288,184,300đ
Jackpot 2         0 3,322,731,050đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      834 500,000đ
Giải ba     17,796 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 18/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00854 | Ngày quay thưởng 18/03/2023

 • 18
 • 24
 • 32
 • 33
 • 51
 • 53
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 65,383,604,850đ
Jackpot 2         1 3,348,904,850đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      668 500,000đ
Giải ba     15,243 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00853 | Ngày quay thưởng 16/03/2023

 • 06
 • 23
 • 34
 • 48
 • 50
 • 55
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 62,243,461,200đ
Jackpot 2         1 4,823,636,850đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      616 500,000đ
Giải ba     14,140 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00852 | Ngày quay thưởng 14/03/2023

 • 14
 • 15
 • 18
 • 20
 • 27
 • 35
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 59,309,461,650đ
Jackpot 2         0 4,497,636,900đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      850 500,000đ
Giải ba     18,681 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 11/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00851 | Ngày quay thưởng 11/03/2023

 • 13
 • 23
 • 25
 • 30
 • 35
 • 44
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 56,487,021,150đ
Jackpot 2         0 4,184,032,400đ
Giải nhất       20 40,000,000đ
Giải nhì      841 500,000đ
Giải ba     16,495 50,000đ